Ανακοίνωση Δράσης για την Ενίσχυση Υφιστάμενων ΜΜΕ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ανακοινώθηκε η νέα Δράση «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» με ποσοστό ενίσχυσης έως 55%.

Δικαιούχοι της εν λόγω Δράσης είναι οι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από την 18η Φεβρουαρίου 2020 έως και την 27η  Μαϊου 2020.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.