Ανακοίνωση Δράσης 4.2.1. Περιφέρειας Αττικής

Δημοσιεύθηκε η   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 4.2) του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020». Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν). 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής εκτός από την Π.Ε. Νήσων.

Η δημόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.720.000€ και συγχρηματοδοτείται από το το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της Δράσης 4.2.1 είναι οι 100.000,00€ και ο ανώτερος είναι οι 599.999,99€. Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται στο 40% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.