Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31-01-2020.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.