Ανακοίνωση παράτασης υποβολής προτάσεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας»

Ανακοινώθηκε παράταση μέχρι την Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 17:00 της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ΕΣΠΑ 2014–2020.

Δείτε εδώ περισσότερα για τη συγκεκριμένη δράση.

Comments are closed.