Ανακοίνωση Leader Φθιώτιδος – 1η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα

Προκηρύχθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του  ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2:  «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ», του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020  για την Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας».

Η  ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δικαιούχων αρχίζει την 03-04-2019 με καταληκτική ημερομηνία την 03-07-2019, για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.