Αύξηση των Ποσών Ενίσχυσης και Νέες Επιλέξιμες Δραστηριότητες στον Αναπτυξιακό Νόμο

Ψηφίστηκαν στη Βουλή τροποποιητικές ρυθμίσεις για την βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις και λοιπές διατάξεις οι οποίες, μεταξύ άλλων, ορίζουν την αύξηση των ποσών ενίσχυσης και την προσθήκη νέων επιλέξιμων δραστηριοτήτων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Αύξηση του συνολικού ποσού ενίσχυσης στο ποσό των 10.000.000€ (από 5.000.000€) ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, των  20.000.000€ (αντί 10.000.000€) σωρευτικά ανά μεμονωμένη επιχείρηση και των 30.000.000€ (αντί 20.000.000€) για το σύνολο των συνεργαζόμενων κατά το ποσοστό συμμετοχής τους ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 4 του Γ.Α.Κ..
  • Υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 των δραστηριοτήτων:

α. Υπηρεσίες γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ. (ΚΑΔ 93.11.10.01)

β. Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) (ΚΑΔ 93.11.10.03)

γ) δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων  με Αναπηρία,

δ) δημιουργία χώρων στάθμευσης

ε) κατ’ εξαίρεση τα επενδυτικά σχέδια των ΚΑΔ 46.71.12.05, 46,71,13,14 και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται και η παράταση στην υλοποίηση έργων των παρελθόντων αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/11, συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσής επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στους Νόμους 3299/2004 και 3908/2011, βάσει της οποίας χορηγείται νέα προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 εφόσον μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 έχει υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
  • Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, παρατείνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία.

Comments are closed.