Δημοσίευση Απόφασης για την Διαδικασία και τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Ενίσχυσης με τη Μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση στην οποία περιγράφονται αναλυτικά η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δις ευρώ σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής του 60% με 70% της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» υπό όρους.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν έως τις 15 Μαΐου, ενώ δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων. 

Σύμφωνα με την απόφαση, μπορεί να επιστραφεί :

  • το 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο τζίρος της επιχειρήσεις, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης (το 2021) είναι μειωμένος κατά 70% ή περισσότερο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών η τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς.
  • το 60% της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν στις 31 Μαρτίου 2020, με βάση τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έως και τις 31 Μαρτίου 2021.

Η επιστροφή του ποσού ενίσχυσης θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022 σε 40 ισόποσες τοκοχρεoλυτικές μηνιαίες δόσεις η οποία καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του μήνα.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • Τα 350.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και
  • Τα 500.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα.

Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.

Οι επιχειρήσεις- δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος Εργάνη.

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.

Comments are closed.