Δημοσίευση Ν. 4365/2019 – Επενδύω στην Ελλάδα και Άλλες Διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A/167 – 30.10.2019 ο Νόμος 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σκοπός του Νόμου είναι η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.

Με το νόμο αυτό επικυρώνεται μεταξύ άλλων και μια σειρά από αποφάσεις που αφορούν σε:

  • προσέλκυση επενδύσεων
  • χωρικά σχέδια
  • κεντρικό σύστημα αδειοδοτήσεων
  • εκλογές ΤΕΕ
  • μητρώα συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων
  • Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη
  • Εθνικό Μητρώο Υποδομών
  • αδειοδότηση και κατασκευή κεραιών
  • δημόσιες συμβάσεις κλπ

Δείτε εδώ το εν λόγω ΦΕΚ.

Comments are closed.