Δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοινώθηκε η Δράση «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» με τον προϋπολογισμό Δημοσίας Δαπάνης να ανέρχεται στα 12.000.000€. Η Δράση αφορά εξίσου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται οι νομικές οντότητες που διαχειρίζονται τους συνεργατικούς σχηματισμούς για επενδυτικά σχέδια με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ τουλάχιστον 30.000,00€ και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 100.000,00€.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης ενισχύονται με ποσοστό 50% αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις.

Δείτε εδώ περισσότερα για τα ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

Comments are closed.