Νέα Παράταση Υποβολών Προτάσεων στο Καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Ν. 4399/16

Ανακοινώθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16. Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ορίζεται η Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.