Νέες Προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Υπεγράφησαν οι νέες προσκλήσεις για τα Καθεστώτα Ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16.

Η περίοδος υποβολών θα διαρκέσει από 25/5/2021 μέχρι 30/7/2021 για τα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» . Παράλληλα, μέχρι 30/9/2021 συνεχίζονται οι υποβολές για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

 Τα σημαντικότερα σημεία των προκηρύξεων περιλαμβάνουν:

  • Ποσοστά ενίσχυσης έως 55%
  • Κίνητρα με την μορφή επιδότησης, φοροαπαλλαγής, ενίσχυσης της απασχόλησης, leasing κ.α.
  • Ενισχύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση και επαναλειτουργία επιχειρηματικών εγκαταστάσεων
  • Ενισχύσεις έως 10.000.000€ ανά επενδυτικό σχέδιο και έως 30.000.000€ ανά όμιλο επιχειρήσεων
  • Δυνατότητα ενισχύσεων πλέον των 500.000 € και στον πρωτογενή τομέα
  • Επιλέξιμοι κλάδοι δραστηριότητας όπως Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, logistic, parking, αθλητικές εγκαταστάσεις, χονδρικό εμπόριο καυσίμων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης

Δείτε περισσότερα.

Comments are closed.