Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων Γ’ κύκλου καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Ν. 4399/16

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης  ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Γ’ Κύκλο για το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2019, για τη διευκόλυνση του μεγάλου αριθμού υποψήφιων επενδυτών, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Δείτε εδώ περισσότερα για το εν λόγω καθεστώς του Νόμου.

Comments are closed.