Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων στο Καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Ν. 4399/16

Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/16 έως τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση.

Comments are closed.