Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Ανακοινώθηκε η τέταρτη (4η ) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020. σύμφωνα με την οποία η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 17:00.

Δείτε εδώ περισσότερα για την εν λόγω Δράση.

Comments are closed.