Παράταση Προθεσμίας Υποβολών στη Δράση 4.2.1. για την Περιφέρειας Αττικής

Ανακοινώθηκε η παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)», του Υπομέτρου 4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 από την 22α Νοεμβρίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, δηλαδή ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής εκτός από την Π.Ε. Νήσων.

Η δημόσια ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.720.000€ και συγχρηματοδοτείται από το το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός της Δράσης 4.2.1 είναι οι 100.000,00€ και ο ανώτερος είναι οι 599.999,99€. Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται στο 40% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.