Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στη Δράση 4.2.1.

Παράταση στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συμνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014 – 2020 μέχρι και τις 2 Οκτωβρίου 2017.

Δείτε εδώ περισσότερα για τη Δράση 4.2.1.

Comments are closed.