Παράταση Υποβολών Προτάσεων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής προτάσεων στην Δράση «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και  τουρισμού» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014‐2020», μέχρι την 30η Αυγούστου 2019.

Δείτε εδώ περισσότερα για την εν λόγω Δράση.

Comments are closed.