Παράταση Υποβολών Προτάσεων στη Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν. 4399/16

Ανακοινώθηκε η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του Ν.4399/16, έως την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019. 

Δείτε εδώ περισσότερα για το εν λόγω καθεστώς.

Comments are closed.