Παράταση Υποβολών στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

Ανακοινώθηκε νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών για τη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 . Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Comments are closed.