Ανακοίνωση Παράτασης Ηλεκτρονικής Υποβολής των Φακέλων Υποψηφιότητας για τις Δράσεις 4.2.1. και 4.2.2

Ανακοινώθηκε η παράταση της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας για τις δράσεις 4.2.1. και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 από την 31 η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018.

Δείτε εδώ την εν λόγω Απόφαση.

Comments are closed.