Παρουσίαση Προγραμματισμού Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε η παρουσίαση προγραμματισμού του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία αναμένεται η άμεση ενεργοποίηση των παρακάτω Δράσεων μέσω ΕΣΠΑ.

Δράση 43: Σεπτέμβριος 2018: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων – 400 εκ. ευρώ

Δράση 44: Σεπτέμβριος 2018: Ενισχύω – Επιβραβεύω για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – 250 εκ. ευρώ

Δράση 45: Οκτώβριος 2018: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων – Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση, Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση του υπουργείου.

Comments are closed.