Προτεραιότητα μας η προστασία της υγείας των Εργαζομένων και των Πελατών μας

Η εταιρία μας συμμετέχει στην προσπάθεια περιορισμού και αναχαίτισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού (Covid-19) και στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια εφαρμόζουμε σειρά έκτακτων μέτρων σε όλους τους χώρους εργασίας με στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας ενώ αναπτύσσουμε μία σειρά δράσεων για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων μας.

Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μια διπλή πρόκληση :

  • να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους στο στενό περιβάλλον μας, και παράλληλα
  • να δουλέψουμε για να στηρίξουμε τους πελάτες μας που δοκιμάζονται

Προλαμβάνουμε τη μετάδοση του κορωνοϊού λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα

  • Τα γραφεία μας συνεχίζουν να λειτουργούν. Ωστόσο, προχωρούμε στη μείωση του προσωπικού σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών
  • Εφαρμόζεται άμεσα τηλεργασία για ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού και για όσο διάστημα απαιτηθεί
  • Σε όλα τα γραφεία έγινε απολύμανση ως μέσο πρόληψης για την διασπορά του ιού
  • Όλοι οι χώροι εργασίας καθαρίζονται σε ακόμη μεγαλύτερη συχνότητα και ιδιαίτερη επιμέλεια με πολύ ισχυρά απολυμαντικά καθαριστικά, ενώ αντισηπτικά υγρά έχουν διανεμηθεί σε όλους τους χώρους εργασίας και τα Καταστήματά μας
  • Παρέχουμε τακτική και αναλυτική ενημέρωση στο προσωπικό μας για τα μέτρα προφύλαξης και ατομικής υγιεινής με στόχο την αποτροπή διάδοσης του ιού
  • Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για αποφυγή όλων των επαγγελματικών ταξιδιών στο εξωτερικό και το εσωτερικό καθώς και για αποφυγή πολυπληθών συναντήσεων/ συγκεντρώσεων στους χώρους εργασίας και αντικατάστασή τους με άλλα μέσα (videoconference ή teleconference).
  • Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς όλους τους Εργαζόμενους σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν και τον ακριβή τρόπο τήρησης του πρωτοκόλλου σε περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα του ιού, υποψιάζονται ότι έχουν μολυνθεί, είναι απολύτως απαραίτητο να ταξιδέψουν ή έχουν επιστρέψει πρόσφατα από χώρες/περιοχές όπου ενδημεί ο ιός ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων μας

Στη Noisis έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια σε όλους τους τομείς της λειτουργίας μας και μεριμνώντας για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις ώστε, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα (τεχνολογικά και άλλα) καθώς την άρτια εκπαίδευση των στελεχών μας, να συνεχίσουμε να προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας και να αντιμετωπίσουμε όλες τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του ιού.

 

Comments are closed.