Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Νέα ημερομηνία έναρξης της υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2023.

Δείτε την 1η Τροποποίηση εδώ.

Comments are closed.