1η Τροποποίηση Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα»

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».

Δείτε την 1η Τροποποίηση εδώ

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα».

Δείτε την 1η Τροποποίηση εδώ

Comments are closed.