1η Τροποποίηση Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».

Δείτε την 1η Τροποποίηση εδώ

Comments are closed.