4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ., ενώ ως νέα ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 31η Μαρτίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ..

Για όλες τις τροποποιήσεις δείτε αναλυτικά τη σχετική Υ.Α. «4η Τροποποίηση» της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» ΕΔΩ

Comments are closed.