Αιολική Παναχαϊκού

  • Έργο:  Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια ισχύος 13,6 MW στη θέση «Βουνογιώργης» του Δήμου Πατρών του Νομού Αχαΐας.
  • Δυναμικότητα: 13,6ΜW
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ Α.Ε.