Γαζοράκης Γεώργιος Α.Ε

  • Έργο:  Ίδρυση μονάδας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας στην Αυλώνα Δήμου Ωρωπού.
  • Πηγή: Χρηματοδότησης: Επενδυτικός Νόμος 3908/11
  • Πελάτης: ΓΑΖΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ.