ΔΤΣ Α.Ε.

  • Έργο:  Ίδρυση Βαφείου - Φινιστηρίου γουνοφόρων δερμάτων στο ΒΙΟ.ΠΑ. Καστοριάς
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η μονάδα περιλαμβάνει γραμμή παραγωγής με αντικείμενο την επεξεργασία γουνοφόρων δερμάτων και συγκεκριμένα το φινίρισμα, τη βαφή και την κατά περίπτωση περαιτέρω επεξεργασία όπως κτένισμα, κούρεμα και γυάλισμα των δερμάτων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: Δ.Τ.Σ. ABEE