Φιλώτας Μπέλλας Α.Ε.

  • Έργο:  Επέκταση παραγωγικής μονάδας προς παραγωγή νέων προϊόντων στην περιοχή Κυψέλη Ημαθίας.
  • Δυναμικότητα: Παραγωγή 70.000 λίτων γάλακτος ημερησίως
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η μονάδα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης 70 χιλιάδων λίτρων γάλακτος ημερησίως για την παραγωγή γαλακτομικών προιόντων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Επενδυτικός Νόμος
  • Πελάτης: ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.