Ηλιοτόπιο

  • Έργο:  Ίδρυση Φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 1.998,83 KW στο Νομό Λακωνίας
  • Δυναμικότητα: 1.998,83 KW
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Α.Ε.