Καράτζη Α.Ε.

  • Έργο:  Εκσυγχρονισμός βιομηχανικής μονάδας παραγωγής διχτύων και συσκευασίας, με προμήθεια νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η μονάδα περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και γραφείων συνολικού εμβαδού 5.200 τ.μ.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Επενδυτικός Νόμος 3908/11
  • Πελάτης: KΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ AE