Λουφάκης Χημικά Α.Β.Ε.Ε

  • Έργο: Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας , στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης
  • Δυναμικότητα: 11.000 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων με 12.600 παλετοθέσεις
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΛΟΥΦΑΚΗ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε