Μαρίνες Ρόδου

  • Έργο:  Ίδρυση Σκαφών Αναψυχής (Μαρίνα) στο λιμένα Ρόδου, στη θέση Παλαιά Σφαγεία που περιλαμβάνει ζώνες αγκυροβολίων, χερσαία επισκευαστική ζώνη και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, εστίασης και τροφοδοσίας.
  • Δυναμικότητα: 540 σκαφών
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Η ανάπτυξη και λειτουργία της Μαρίνας Ρόδου είναι εμπνευσμένη από τις καλύτερες και πιο φημισμένες μαρίνες στη λεκάνη της Μεσογείου. Η ίδρυση της έχει συμβάλλει αφενός στη γενικότερη αναγέννηση της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αφετέρου στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Απευθύνεται στο τοπικό και διεθνές κοινό και διαθέτει ικανό αριθμό θέσεων ελλιμενιζόμενων σκαφών. Ο άριστος σχεδιασμός των προβλητών της, εξασφαλίζει ασφαλή και άνετη προσέγγιση των σκαφών. Διαθέτει σιντριβάνια, πισίνες, ενυδρεία και άλλα υδάτινα στοιχεία και αποτελεί, αναμφισβήτητα, μία Μαρίνα διεθνών προδιαγραφών.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ