ΜusicBox

 • Έργο: ΜusicBox«Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί»
 • Σκοπός: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της χωρικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής διαμέσου της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασύνδεσης των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας και Ιταλίας.
 • Στόχοι:  Οι ειδικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι:
  • Η προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως εκφράζεται μέσα από τη μουσική παράδοση των δύο περιοχών.
  • Η απόκριση στο διαρκές αίτημα επισκεπτών και ντόπιων για την αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσα από την οργάνωση πλήθους δραστηριοτήτων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τη δημιουργία κοινών δομών, όπως τα διασυνοριακά μουσικά κέντρα
  • Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας
  • Η προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των φορέων των δύο περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων
  • Η οργάνωση κοινών ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων που θα επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων
  • Η βελτίωση των τοπικών πολιτικών που στοχεύουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής.
 • Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013
 • Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από δύο εταίρους, το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (Επικεφαλής Εταίρος/ LP), ο οποίος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο CellinoSanMarco (P2), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Μπρίντιζι στην Περιφέρεια της Απουλίας.