Ρόδι Eλλάς Α.Ε.

  • Έργο:  Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης ροδιού στο Δυτικό Πέλλας
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η μονάδα περιλαμβάνει χώρους αποθήκευσης, γραφεία και εκθεσιακούς χώρους συνολικού εμβαδού 8.600 τ.μ.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΡΟΔΙ ΕΛΛΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε.