ΣΟΥΡΩΤΗ

  • Έργο:  Εκσυγχρονισμός μονάδας εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού.
  • Δυναμικότητα: 44.000 φιάλες/ώρα
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η επένδυση περιελάμβανε την αγορά καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού, για την αναβάθμιση της ποιότητας και την εισαγωγή ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία. Ο εξοπλισμός αφορούσε την εμφιάλωση Φυσικού Μεταλλικού Νερού (ΦΜΝ) καθώς και την επέκταση του εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε