Φυτογέννεσις Ελλάς

  • Έργο:  Ίδρυση Θερμοκηπίου για παραγωγή Πολλαπλασιαστικού Υλικού στο Νομό Ημαθί
  • Δυναμικότητα: 5.700.000 τεμάχια/έτος
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει κέντρο αναζωογόνησης και ευξίας (spa), εστιατόριο και  εξωτερική πισίνα.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΦΥΤΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ