Σύμβουλος Επιχειρήσεων (κωδ. Σ.)

Η εταιρεία μας αναζητά έναν έμπειρο επιχειρησιακό σύμβουλο να συμμετέχει στην ομάδα της. Η θέση έχει έδρα στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες:

 • Σύνταξη & υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα (Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ).
 • Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη επιχειρηματικών σχεδίων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ κλπ).

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα με λογική και μεθοδική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης και στενά περιθώρια χρόνου
 • Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή Οικονομικά (μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών (Εμπειρία σε προγράμματα ΕΣΠΑ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα θετικά).
 • Άριστη επικοινωνία και ικανότητα γραφής στα Αγγλικά. Η γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint κλπ), καθώς και ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ευκαιρία επίτευξης μακροχρόνιας καριέρας και αναγνώριση της αποτελεσματικής δουλειάς
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Bonus επίτευξης στόχων/ανταγωνιστικό μισθό

Υπεύθυνος Επικοινωνίας – Αποστολή Βιογραφικών:

Υπ’ όψιν κ. Κουτελιά Μανόλη : infoathens@noisis.gr

Comments are closed.