Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027»

Στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027» διενεργείται ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω ερωτηματολογίου (στα ελληνικά).

Ως πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, ο σχεδιασμός του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2021-2027» αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των τοπικών φορέων και γι’ αυτό το λόγο ξεκινά η δημόσια διαβούλευση, με πρώτο βήμα την αποστολή και συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για να αποτυπωθούν οι απόψεις, εκτιμήσεις, κατευθύνσεις και γενικές προτάσεις των φορέων.

Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2021. Μετά την ολοκλήρωση της, σε δεύτερη φάση, θα ζητηθεί από τους φορείς να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών εκατέρωθεν των συνόρων Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για την από κοινού προώθηση της ανάπτυξης της περιοχής.

Δείτε περισσότερα εδώ

Comments are closed.