Ήπειρος Α.Ε.Β.Ε.

  • Έργο: Επέκταση δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων γάλακτος που βρίσκεται στη θέση «ΝΕΓΡΕΣΙ» του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Καθεστώς Ενίσχυσης Γενικής Επιχειρηματικότητας του επενδυτικού σχεδίου του N. 4399/2016
  • Πελάτης: ΗΠΕΙΡΟΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Προϊόντων Γάλακτος - ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ