Αιολικό Κουλούκωνας

  • Έργο: Ίδρυση Αιολικού Πάρκου ισχύος 5MW στη Θέση Κουτσοτρούλης του Δήμου Κουλούκωνα  του Νομού Ρεθύμνης
  • Δυναμικότητα: 5MW
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει κέντρο αναζωογόνησης και ευξίας (spa), εστιατόριο και  εξωτερική πισίνα.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.