Αρχοντικό Ωρολογόπουλου

  • Έργο:  Μετατροπή διατηρητέας οικίας σε παραδοσιακό ξενοδοχείο 5* (ΑΑ’ τάξης), στην Πλατεία Ντολτσό Καστοριάς
  • Δυναμικότητα: 19 κλίνες
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά: Πλην των προβλεπόμενων δωματίων, περιλαμβάνει τους απαραίτητους κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, εστίασης και αναψυχής.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε