Αφοί Κορδέλου

  • Έργο:  Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσιδας ειδών σιδήρου και χάλυβα, στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου-Θεσσαλονίκης.
  • Δυναμικότητα: 17.500τ.μ αποθηκευτικών χώρων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε