Βιομεκ Α.Β.Ε.Ε

  • Έργο: Επέκταση και εκσυγχρονισμός μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και επικάλυψης μετάλλων
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ