Ελβίδα Τρόφιμα Α.Ε

  • Έργο: Επέκταση μονάδας τεμαχισμού και τυποποίησης κρέατος με παράλληλη παραγωγή νέων κρεατοσκευασμάτων στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αττική
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Μέτρο 123Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
  • Πελάτης: ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ Α.Ε.)