Ελληνική Αιολική Ενεργειακή

  • Έργο:  Ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια ισχύος 25,5 MW στη θέση «Ράχη Λύκου - Φρασούριι» του Δήμου Πλαταιών του Νομού Βοιωτία
  • Δυναμικότητα: 25,5 MW
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος 3299/04
  • Πελάτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (ΚΙΘΑΙΡΩΝΑΣ)