ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (πρώην ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΣΑΠΟΧΑ)

  • Έργο: Ι∆ΡΥΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ στη θέση Προφήτης Ηλίας, του Δήµου ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, της Περιφέρεια Θεσσαλίας (Νομός Καρδίτσας)
  • Δυναμικότητα: 662.400 Κιλά ντομάτας / 18.692.000 Κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Επενδυτικός Νόμος Ν.3908/2011
  • Πελάτης: ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ