Λ. Ταλίδης - Α. Μπαλλής

  • Έργο: Ίδρυση μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων στον οικισμό Αμπελοχωρίου Αμμουδάρας, Δήμου Ορεστίδος, Νομού Καστοριάς
  • Δυναμικότητα: 7.125 γουνοφόρα ζώα mink
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: Λ. ΤΑΛΙΔΗΣ – Α. ΜΠΑΛΛΗΣ ΟΕ