Μανιτάρια Κεχαγιά Α.Ε.

  • Έργο: «Μανιτάρια Κεχαγιά Α.Ε.»
  • Δυναμικότητα: «Δημιουργία μονάδας καλλιέργειας μανιταριών» Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Καθεστώς ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν. 4399/2016
  • Πελάτης: Μανιτάρια Κεχαγιά Α.Ε